16.بررسي پلي مورفيسم ژن هاي ( IFN-γ R1(-611) ، IFN-γ(2109 و( IL-12B (-1188 با بيماري سل ريوي
مونا افرايي كرهرودي، دكتر پريسا فرنيا ، دكتر فاطمه مريم شيخ الاسلامي ، دكتر پيام طبرسي ، مهدي كاظم پور ، دكتر رشيد رمضان زاده ، دكتر محمد رضا مسجدي ، دكتر علي اكبر ولايتي
 ١٣٩٣/١١/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
15.بررسي تفرق ژنوتيپي سويه هاي مقاوم به اتامبوتول در ساب تايپ هاي مختلف مايكوباكتريوم توبركلوزيس با استفاده از Allele-Specific PCR و Spoligotyping
زهرا درخشاني نژاد ، فاطمه مريم شيخ الاسلامي ، پريسا فرنيا ، زهرا ديلمي خياباني ، رشيد رمضان زاده ، مهدي كاظم پور ، محمد رضا مسجدي ، علي اكبر ولايتي
 ١٣٩٣/١١/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
14.مقايسه مدل ژنتيكي مايكوباكتريوم توبركلوزيس بيجينگ با ساير سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس با استفاده از روش MIRU-VNTR
محدثه مظفري ، پريسا فرنيا ، مهدي جعفريان ، محمدرضا رضوي دليگاني ، مهدي كاظم پور ، محمدرضا مسجدي، علي اكبر ولايتي
 ١٣٩٣/١١/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
13.تعيين مقاومت به آميكاسين در سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس MDR به روش: PCR-RFLP
پريسا طهماسبي ، فاطمه مريم شيخ الاسلامي ، پريسا فرنيا ، مجيد صادقي زاده ، رشيد رمضان زاده ، مهدي كاظم پور ، محمد رضا مسجدي ، علي اكبر ولايتي
 ١٣٩٣/١١/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
12.بررسي ژن pncA با استفاده از روش هاي PCR-RFLP و Allele-Specific-PCR در افتراق مايكوباكتريوم بوويس از مايكوباكتريوم توبركلوزيس
محمد رضا اله يار تركمن ، فاطمه مريم شيخ الاسلامي ، پريسا فرنيا ، محمد حسن شاه حسيني ، محدثه مظفري ، مهدي شمسي ، محمد رضا مسجدي ، علي اكبر ولايتي
 ١٣٩٣/١١/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

Copyright © 2013 MRC.SBMU.AC.IR
Powered By NRITLD IT Department

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 9260 بار
بازديدکنندگان امروز : 153 نفر
کل بازديدکنندگان : 402233 نفر
بازديدکنندگان آنلاين : 4 نفر