کشت: جداسازی اولیه مایکوباکتریوم ها از تمام نمونه های ارسالی

هضم ، آلودگی زدایی، تغلیظ، و تلقیح به محیط کشت بر اساس روش های استاندارد برای انجام AFBاز نمونه های بالینی انجام می شود. کشت  در محیط LJ می تواند 10 تا 100 باسیل زنده در هر میلی لیتر از نمونه را تشخیص دهد. نتایج حاصل از کشت از طریق پست یا فکس به بیمارستان ها و یا آزمایشگاه های محیطی ارسال می شود.

نمونه مورد نیاز؟

معمولا، سه نمونه خلط در اوایل صبح در روز های متوالی جمع آوری می شود. در صورت قادر نبودن بیمار برای تولید نمونه خط، ممکن است روش برونکوسکوپی مورد استفاده قرار گیرد. در کودکان نمونه شستشوی معده / آسپیراسیون ممکن است جمع آوری شود. با توجه به علائم، ادرار، مایع مغزی نخاعی (CSF)، مایعات بدن، و یا نمونه های بافت ممکن است برای کشت ارسال شود.(مراجعه به کتاب )

روش: روش هضم و آلودگی زدایی Petroff

نمونه ها: خلط، BAL، مایعات بدن، بیوپسی معده، بافت

پیشنهادات: فرم (شماره 6) به طور کامل باید توسط پزشک معالج تکمیل گردد

جمع آوری نمونه: جدول شماره یک

حجم :5-10 میلی لیتر

کشت مثبت: از طریق تلفن یا فکس اطلاع داده می شود

کشت منفی: پس از 8 هفته

پیشنهادات: تعیین هویت، حساسیت دارویی، Spoligotypingبر روی تمام نمونه های کشت مثبت انجام می شود.

حمل و نقل: فریزر (مشاهده دستور العمل مربوطه )

 

 

 

Copyright © 2013 MRC.SBMU.AC.IR
Powered By NRITLD IT Department

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 4201 بار
بازديدکنندگان امروز : 42 نفر
کل بازديدکنندگان : 637000 نفر
بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر