اپیدمیولوژی مولکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و غیر توبرکلوزیس

DNA جدا شده از تمام نمونه های کشت مثبت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی مورد آزمایش قرار می گیرند. داده ها برای بررسی زنجیره انتقال سل در داخل کشور مورد بررسی قرار می گیرد. روش های مورد استفاده شامل تکنیک های RFLP، VNTR  و Spoligotyping می باشد.

شما می توانید کشت مثبت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را به مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی ارسال نمایید. کشت ها باید شامل اطلاعات زیر باشد: اطلاعات بالینی بیمار ( PPD/ سابقه بیمار / رادیوگرافی قفسه سینه / سایر بیماری ها) و اطلاعات اپیدمیولوژی (سن / جنس / ملیت / آدرس / شغل / حقوق / نزدیک تماس سابقه /  سابقه خانواده) و نام پزشک مسئول.

 

 

Copyright © 2013 MRC.SBMU.AC.IR
Powered By NRITLD IT Department

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 3732 بار
بازديدکنندگان امروز : 23 نفر
کل بازديدکنندگان : 636981 نفر
بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر