امکانات آموزشی

مرکز تحقیقات  مایکوباکتریولوژی  (MRC)که یکی از بخشهای پژوهشکده سل و بیماری های ریوی است، به عنوان آزمایشگاه رفرانس سل در ایران، ماموریت خود را از سال 1995 میلادی آغاز نمود .  برنامه های کنترل کیفیت در MRCشامل سرپرستی عمومی ,  آموزش و تست کردن نمونه های کوری است که توسط مرکز دریافت می شوند.

هم اکنون 493آزمایشگاه مایکوباکتریولوژی در ایران فعالیت دارند که 291 مرکز (31%)متعلق به بخش خصوصی هستند و بقیه مراکز تحت سرپرستی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران می باشند . در شبکه آزمایشگاهی میکروبیولوژی کل کشور ، در 4 آزمایشگاه، اسمیر، کشت و تست حساسیت دارویی درکنار هم انجام میگیرد ، در 52 آزمایشگاه اسمیر و کشت و در بقیه مراکز فقط اسمیر انجام می گیرد.

واحدهای تشخیصی روتین در مرکزتحقیقات مایکوباکتریولوژی (پژوهشکده سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی تمام خدمات تشخیصی خود را به تمام واحد های مراقبت های بهداشتی و هم چنین تمامی  مراکز سراسر ایران عرضه می نماید . در حدود 80 الی 120 نمونه در سال برای مرکز تحقیقات  ارسال می گردد. حدود 58 - 55% از نمونه ها خلط می باشد ، در حالی که سایر نمونه ها، نمونه های گرفته شده از دستگاه ریوی فوقانی می باشند .

به طور متوسط 30-20% از نمونه ها به منظور انجام تست های تشخیصی برای مرکز ارسال میگردند و 68 –65 % نمونه ها به محیط کشت و تست های تشخیصی میکروسکوپی نیاز دارند.

 تست های مولکولی سریع به همراه تست های تشخیصی  مقاومت دارویی و تعیین هویت مایکوباکتریوم برای تمام نمونه هایی که به منظور بررسی کشت به مرکز تحقیقات ارسال می گردند (50-60 نمونه در هر روز ) انجام می پذیرد . به علاوه پلی مورفیسم ژنتیکی بیماران نیز در  MRCانجام می شود . ژن های مورد مطالعه در  MRC  شامل  IFN , TNF , IL – 12 , NRNMP  و VDR  می باشند .

محققان علاقمند و سازمان ها و موسسات می توانند فرم های مربوطه را پرنموده و یا از طریق نشانی pfmrc@hotmail.comبا ما در ارتباط باشند.

در موارد اضطراری می توانید با شماره 26109505 –021 تماس حاصل فرمایید.

برنامه های کنترل کیفی مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی (MRC)

برنامه های کنترل کیفی مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی شامل تیمی برای بررسی کنترل کیفی آزمایشگاه می باشد که متشکل از 4 گروه از متخصصان با تجربه و مهارت کافی در زمینه آزمایشگاه پزشکی می باشد و برنامه های اجرایی کنترل کیفی درمرکزتحقیقات کاملا با برنامه های کنترل کیفی ملی و بین المللی مطابقت دارد .

برنامه های کنترل کیفیت در 4 سطح دسته بندی می گردند که شامل موارد زیر هستند :

1)A : مدیریت

2) B: روشهای تکنیکی شامل :

  • کنترل کیفی نمونه های اسمیر و میکروسکوپی
  • کنترل کیفی و بررسی محیط کشت
  • کنترل کیفی و  تست حساسیت دارویی

3) C: شرایط فیزیکی آزمایشگاه و عملکرد ابزارها و همچنین بررسی و نگهداری دوره ای آنها

4)D : اندازه گیری ایمنی پرسنل مطابق با موارد زیر :

  • شرایط فیزیکی آزمایشگاه و عملکرد ابزارها و هم چنین بررسی و نگهداری دوره ای آنها
  • معاینه بالینی قفسه سینه و خلط پرسنل (براساس درخواست بالینی ارائه شده توسط متخصصان MRC)

کنترل کیفی خارجی در 3 گروه به شرح زیر تقسیم بندی گردیده است :

  • برای آزمایشگاه های منطقه ای :

A: آموزش چگونگی تعیین هویت میکروارگانیسم وتست های حساست دارویی

B : بازدید نظارتی

  • برای آزمایشگاه های میانه (حد واسط) :

A:آموزش چگونگی تعیین هویت میکروارگانیسم و تست های حساست دارویی

B : بازدید نظارتی

C: بازدید اسلایدهای تعیین هویت نشده

  • برای آزمایشگاه های خون محیطی

A: آموزش چگونگی تعیین هویت مایگوباکتریوم و تست های حساست دارویی

B :بازدید نظارتی

C: آزمون پنل

D: بازبینی اسلایدهای تعیین هویت نشده که ازسوی آزمایشگاه های میانه وحدواسط ارسال می گردند (موارد بحث برانگیزی که به مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی ارسال می گردند )

 

Copyright © 2013 MRC.SBMU.AC.IR
Powered By NRITLD IT Department

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 2529 بار
بازديدکنندگان امروز : 48 نفر
کل بازديدکنندگان : 637006 نفر
بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر