ریاست پژوهشکده سل و بیماری های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

دکتر علی اکبر ولایتی

Google Scholar

Author ID: 6603278215

ORCID ID : 0000-0001-9398-5838

علم سنجی

ریاست مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی

    

دکتر پریسا فرنیا  

ریاست مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی

Google Scholar

Scopus  Author ID: 6603261582

ORCID ID :0000-0003-3676-2018

علم سنجی

دکتر  جلال الدین غنوی  

دانشیار

قائم مقام مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی

Google Scholar

Scopus  Author ID: 54900185400

ORCID ID : 0000-0002-4415-4840

علم سنجی

 

مهندس مهدی کاظم پور دیزجی

مشاور بیوانفورماتیک

Google Scholar

Scopus Author ID: 23392297100

ORCID ID : 0000-0002-6673-9006

علم سنجی

دکتر پوپک فرنیا 

استادیار

هیئت علمی

Google Scholar

Scopus Author ID: 23488607500

ORCID ID:
 0000-0003-3190-2827

علم سنجی

دکتر پیام طبرسی 

دانشیار

هیئت علمی

Google Scholar

Scopus  Author ID: 22954831100

ORCID ID: 0000-0002-8932-5420

علم سنجی

دکتر امیر مسعود فرهبد

مشاور ریاست پژوهشکده سل و بیماری های ریوی

Google Scholar

Scopus  Author ID: 39161145700

ORCID ID : 0000-0002-3738-2538

علم سنجی

 

دکتر محمد ورهرام  

مدیریت پژوهشکده سل و بیماری های ریوی

Google Scholar

Scopus  Author ID: 23486985800

ORCID ID : 0000-0002-8033-1867

علم سنجی

 

 

Copyright © 2013 MRC.SBMU.AC.IR
Powered By NRITLD IT Department

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 4717 بار
بازديدکنندگان امروز : 34 نفر
کل بازديدکنندگان : 636992 نفر
بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر