چشم انداز

این مرکز بعنوان آزمایشگاه رفرانس سل کشور و همچنین آزمایشگاه منطقه ای سل از سویسازمان جهانی بهداشت درمنطقه مدیترانه شرقی در نظر دارد تا علاوه بر حفظ شرایط فعلی، با برگزاری دوره های آموزشیداخلی و بین المللی در زمینه های مختلف تشخیص مولکولی گونه های مختلف مایکوباکتریومی،درراستای ارتقای روند تشخیص و درمان عفونت های ناشی از مایکوباکتریوم ها به عنوان یک مرکز پیش رو در سطح منطقه عمل نماید.

 

آرمان :

ایران کشوری بدون بیماری سل تا پایان سال 2035میلادی،همسو با برنامه مبارزه با سل سازمان جهانی بهداشت

 

اهداف :

 • v    طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمینه ژنتیک و بیولوژی سلولی میکروب (مایکوباکتریوم) و میزبان
 • ·        مطالعه ارتباط میان ژنتیک و بیولوژی سلولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و انسان
 • ·        مطالعه ارتباط میان ژنتیک و بیولوژی سلولی مایکوباکتریوم بوویس و احشام
 • ·        بررسی ژنتیک و بیولوژی سلولی مایکوباکتریوم سیمیه ایی به عنوان شایع ترین مایکوباکتریوم کند رشد در ایران
 • ·        بررسی ژنتیک و بیولوژی سلولی مایکوباکتریوم فورچیوتوم به عنوان شایع ترین مایکوباکتریوم سریع الرشد در ایران
 • v    طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمینه شیوع مایکوباکتریوم های آتیپیک در محیط آب و خاک و بررسی ارتباط آن ها با بیماری های مایکوباکتریومی مرتبط در منطقه مورد مطالعه
 • ·        ارزیابی شیوع مایکوباکتریوم های آتیپیک در شهرهای زیارتی و پرجمعیت ایران از جمله قم، مشهد و شیراز
 • ·        ارزیابی شیوع مایکوباکتریوم های آتیپیک در شهرهای زیارتی کشور عراق از جمله نجف و کربلا
 • ·        بررسی ارتباط میان مایکوباکتریوم های آتیپیک جداسازی شده از ایران با بیماری های مایکوباکتریومی مرتبط در مناطق مورد مطالعه
 • ·        بررسی ارتباط میان مایکوباکتریوم های آتیپیک جداسازی شده از کشور عراقبا بیماری های مایکوباکتریومی مرتبط در مناطق مورد مطالعه
 • ·        مطالعه اپیدمیولوژی مولکولی گونه های سریع الرشد جداسازی شده از ایران
 • ·        مطالعه اپیدمیولوژی مولکولی گونه های کند رشد  جداسازی شده از ایران
 • ·        مطالعه اپیدمیولوژی مولکولی گونه های سریع الرشد جداسازی شده از عراق
 • ·        مطالعه اپیدمیولوژی مولکولی گونه های کند رشد جداسازی شده از عراق
 • v    مطالعه و بررسی الگوهای مقاومت دارویی مایکوباکتریوم های جداسازی شده از سراسر کشور به طور سالیانه
 • ·        بازدید سالانه ازآزمایشگاه های محیطی سلی کشور
 • ·        دریافت سالانه نمونه های حاوی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از سراسر کشور جهت بررسی نتایج حاصل از انجام تست های حسایت دارویی به شیوه های تناسبی و مولکولی
 • ·        دریافت سالانه نمونه های حاوی مایکوباکتریوم آتیپیک از سراسر کشور جهت بررسی نتایج حاصل از انجام تست های حسایت دارویی به شیوه های تناسبی و مولکولی
 • ·        اعزام نیروهای متخصص مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی به آزمایشگاه های محیطی سلی کشور جهت آموزش شیوه های مولکولی تعیین حساسیت دارویی انواع مختلف مایکوباکتریوم ها
 • v    ارزیابی ورود میکروب سل از کشورهای همسایه به داخل ایران از طریق استفاده از تکنیک انگشت نگاری DNA
 • ·        انگشت نگاری DNAمایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداسازی شده از بیماران افغانی ساکن ایران و مقایسه آن با الگوی به دست آمده از بیماران ایرانی
 • ·        انگشت نگاری DNAمایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداسازی شده از بیماران عراقی ساکن ایران و مقایسه آن با الگوی به دست آمده از بیماران ایرانی
 • ·        ارزیابی تقارب الگوی ژنتیکی حاصل از انگشت نگاری مایکوباکتریوم های سریع الرشد شایع در منطقه خاورمیانه با ایران
 • ·         ارزیابی تقارب الگوی ژنتیکی حاصل از انگشت نگاری مایکوباکتریوم های کند رشد شایع در منطقه خاورمیانه با ایران
 • v    تعیین ساب تایپ های مایکوباکتریوم های آتیپیک  با استفاده از تکنیک هایی همچون انگشت نگاری DNA
 • ·        تعیین ساب تایپ های مایکوباکتریوم های کند رشد شایع در ایران همچون مایکوباکتریوم سیمیه ایی، مایکوباکتریوم کانزاسی و .....
 • ·        تعیین ساب تایپ های مایکوباکتریوم های سریع الرشدشایع در ایرانهمچون مایکوباکتریوم فورچیوتوم، مایکوباکتریوم چلونی و ....
 • ·         تعیین ساب تایپ های مایکوباکتریوم هاییبا زمینه ژنتیکی مشترک میان ایران و کشورهای همسایه

 

Copyright © 2013 MRC.SBMU.AC.IR
Powered By NRITLD IT Department

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 934 بار
بازديدکنندگان امروز : 47 نفر
کل بازديدکنندگان : 637005 نفر
بازديدکنندگان آنلاين : 2 نفر